Diagnòstic laboratorial

En el mateix centre realitzem anàlisis de sang (perfils hematològics i anàlisis bioquímiques). Són una eina bàsica en la medicina veterinària: ens permeten identificar malalties de forma precoç (n'hi ha que no es detecten en un examen físic general), monitoritzar el funcionament dels òrgans, i controlar l'evolució de malalties ja diagnosticades.

En funció de l'edat i condició de la teva mascota la freqüència amb la que et recomanem anàlisis sanguínies pot variar. És convenient fer-ne abans de passar per una anestèsia per identificar problemes i ajustar la medicació en cada cas.

També fem anàlisis coprològiques (de femtes), citologies i proves per moltes malalties infeccioses, disposant dels resultats en poc temps.

En casos que es requereixin proves més especifiques treballem amb laboratoris externs de referència.